• Welcome to รวมเครื่องรางของขลังทุกทิศทั่วไทย.
 

เหรียญรูปไข่ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ครั้งที่ ๔ เนื้อทองคำ

เริ่มโดย จ่าดับ จับเปาะะ, ส.ค 31, 2023, 08:20 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

จ่าดับ จับเปาะะ

เหรียญรูปไข่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พิธียิ่งใหญ่ ครั้งที่ ๔ เนื้อทองคำ (สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งทำพิเศษ น้ำหนักประมาณ 10 กรัม) หายากมากมากครับ...ที่สุดของที่สุด..ในพิธีครั้งนี้แล้วครับ .....ประวัติการสร้างวัตถุมงคล ระลึกแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ มีพระมหาเถราอาจารย์เจ้าที่มีสมณศักดิ์ นับจากสูงสุดในสยามตามลำดับลงมา ๑๒ รูป คือ ๑. สมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศน์ ๒. สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศ ๓. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทร์ ๔. สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดพระเชตุพน ๕. พระพรหมมุนี วัดบรมนิวาส ๖ พระศาสนโสภณ วัดมกุฎกษัตริย์ ๗. พระพิมลธรรม วัดมหาธาตุ ๘. พระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส ๙. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดอรุณราชวราราม ๑๐. พระธรรมเจดีย์ วัดสระเกศ ๑๑. พระธรรมปิฎก วัดพระเชตุพน ๑๒. พระธรรมโกษาจารย์ วัดเบญจมบพิตร ซึ่งได้อาราธนาลงอักขระในแผ่นทองแดง มาประกอบในพิธีครั้งนี้ด้วย เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว พระอาจารย์ผู้ทรงวุตฒิ ซึ่งอาราธนาให้ลงอักขระในแผ่นทองมาร่วมพิธีด้วยเช่นเดียวกัน จำนวน ๑๒ รูป คือ ๑. พระโพธิ์วงศาจารย์ วัดอนงคาราม ๒. พระธรรมทานาจารย์ วัดระฆังโฆสิตาราม ๓. พระวิสุทธิรังสี วัดชัยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) กาญจนบุรี ๔. พระพุทธิวิหารโสภณ วัดวงฆ้อง อยุธยา ๕. พระครูวิสุทธิศีลาจารย์ วัดบางปะกอก ๖. พระอาจารย์เลียบ วัดเลา ๗. พระอาจารย์มา วัดราชบูรณะ ๘. พระอาจารย์เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ ๙. พระอาจารย์เหลือ วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา ๑๐. พระครูสิทธิสารคุณ วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี ๑๑. พระอาจารย์รุ่ง วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร ๑๒. พระอาจารย์คง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม จะได้นั่งประจำที่บริกรรม กำกับ พระพิธีธรรมสวดภาณวาร และพุทธาภิเสกตามอย่างพระราชพิธีผลัดเปลี่ยนประจำกำกับและสวด ตลอดไปจนถึงวันรุ่งขึ้นที่ ๑๗ ธันวาคม เวลา ๙.๒๖ น. ปฐมฤกษ์เททอง พระมหาเถราอาจารย์เจ้าพร้อมกับพระพิธีกรรมจะได้สวด ชัยมงคลคาถา ประสิทธิ์ประสาทความศักดิ์สิทธิ์ แก่วัตถุมงคล..................โลหะที่ประกอบในพิธีกรรมครั้งนี้ ต่อเนื่องมาจากการสร้างครั้งที่ ๑ ซึ่งมีโลหะเหลือเบ้าจาก พิธีของวัดต่างๆ เศษทองพระชัยของหลวง แร่ธาตุพิเศษที่ประกอบขึ้นด้วยการแปรธาตุของผู้ชำนาญ และแร่อันนิยมว่ามีคุณภาพวิเศษ พร้อมยังได้ร่วมกับทองแดงซึ่งอาจารย์ ๙๕ รูป กรุณามาลงอักขระและปลุกเสกจนสุดสามารถ แล้วนำมาประกอบพิธีการหล่อครั้งที่ ๔ นี้ ได้ความมั่นใจว่า ต้องดีแน่ เพียงแต่พระอาจารย์บางองค์ประกอบขึ้นก็ยังเป็นที่นับถือลือชา ไฉนหลายๆ รูป ซึ่งแต่ละรูปก็ได้เฟ้นที่เด่นในท้องถิ่นของท่านแล้ว จะถดถอยน้อยคุณภาพเล่า......
ฉะนั้นเมื่อปรารถนามีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ด้วยแล้ว ท่านยังจะได้รับของสมนาคุณเป็นเครื่องระลึกอีกคือ..บริจาคเงิน ๑ บาทจะเลือกของได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในของ ๓ อย่างนี้ คือ พระรูปเล็ก ๑ (ขนาดพระเครื่อง ด้าน ๑ เป็นพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเต็มพระองค์ อีกด้าน ๑ เป็นพระรูปพระแก้วมรกต หรือ เหรียญ ๑ (เป็นรูปไข่ ด้าน ๑ เป็นพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ครึ่งพระองค์ อีกด้าน ๑ มีรูปยัญพระเจ้า ๕ พระองค์ มีพระนิพนธ์เป็นคาถาอำนวยพร ในวงขอบบอกที่ระลึกการสร้างพระรูปครั้งที่ ๔ หรือ แหวน ๑ วง (จารึกหัวใจพระพุทธคุณ เป็นอักษรขอม).....
อนึ่งหากท่านต้องการสร้างเป็นพิเศษในรูปพรรณทั้ง ๓ อย่าง ก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องขอคิดราคาเป็นพิเศษเพราะแรงงานเพิ่มขึ้นอีกดังนี้
๑. พระรูปทองคำ ราคาองค์ละ ๓๕ บาท
๒. เหรียญทองคำ ราคาเหรียญละ ๓๕ บาท
๓. เหรียญเงินปนทอง ราคาเหรียญละ ๑๕ บาท
๔. แหวนทองคำ ราคาวงละ ๓๐ บาท
๕. ถ้าทำเป็นเข็มกลัด ราคาเข็มละ ๓๐ บาท
๖. แหวนเงินปนทอง ราคาวงละ ๘ บาท
๗. ถ้าทำเป็นเข็มกลัด ราคาเข็มละ ๘ บาท
ทองและเงินที่จะประกอบขึ้นเป็นของคณะกรรมการ ไม่รับทองและเงินของผู้สั่งสร้าง เพราะเป็นการยุ่งยาก และในส่วนพิเศษนี้ ก็จะเจือโลหะที่พระอาจารย์ทั้งหลายได้ลงอักขระปลุกเสก ส่งมานั้นเพียงเป็นเชื้อมิใช้ทองและเงินล้วน ทั้งนี้เพื่อให้มีคุณภาพชนิดเดียวกัน เพราะการหล่อหลอมก็อยู่ในพิธีเดียวกันทั้งสิ้น...ทั้งหมดเป็นข้อความบางส่วนในหนังสือแถลงเรื่องประกอบพิธีหล่อพระรูป สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (ขนาดพระเครื่อง) กับแหวนมงคล ๙ ครั้งที่ ๔ โดยพระยาศรีสุรสงคราม พิมพ์ที่โรงพิมพ์เลปาจารย์ ถนนหลานหลวง พระนคร...


ขอบคุณ พระบ้านใบเตย